Press "Enter" to skip to content

Posts published by “admin”

มาปลูกมะเขือเทศกันเถิด

มะเขือเทศเป็น..ผลไม้..หรือผัก???  เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาช้านาน แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร มะเขือเทศก็เป็นยอด.. ให้คุณค่าอาหารสุดยอด..

การปลูกมะเขือเทศ  แบบปลอดสารจะได้ราคาดีกว่า…แน่นอน  มะเขือเทศจัดเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมรับประทานมากที่สุดในโลก  รองมาก็  คือ  กล้วย  ส่วนอันดับที่  3  ก็คือแอ็ปเปิ้ลและส้มซึ่งครองตำแหน่งนี้ร่วมกัน แต่บางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามะเขือเทศเป็น

มะเขือเทศจัดเป็นพืชตระกูล  พริก มะเขือ  ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ พืชหนึ่ง มีผู้นิยมบริโภคกันแพร่หลายทั้งในรูป มะเขือเทศ ผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เช่น ซอสมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศ เป็นต้น

นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่า  มะเขือเทศ  มีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณอเมริกาใต้ ส่วนจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อไหร่นั้นไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด ในปัจจุบันมะเขือเทศ มีมากกว่า 1,000 ชนิด มีตั้งแต่ผลขนาดใหญ่จนถึงผลเล็กจิ๋ว ส่วนสีก็ตั้งแต่สีส้มไปจนถึงสีแดงเข้มจัด

การปลูกมะเขือเทศ   ส่วนใหญ่จะได้รับการปรับปรุงพันธุ์  ในประเทศอบอุ่น เพราะฉะนั้นเมื่อนำพันธุ์มะเขือเทศ เข้ามาปลูกในบ้านเรา  การปลูกมะเขือเทศ  จึงปลูกได้ดี  ให้ผลผลิตสูงเฉพาะ  การปลูกมะเขือเทศ  ในฤดูหนาว ส่วนฤดูหนาวและฤดูฝน มะเขือเทศจะไม่ค่อยเจริญเติบโต ให้ผลผลิตต่ำ และมักมีโรคและแมลงรบกวนมาก

สภาพที่เหมาะสม กับ การปลูกมะเขือเทศ

การปลูกมะเขือเทศ  ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินร่วน ที่มีอินทรีย์วัตถุสูงและระบายน้ำได้ดี มี pH ประมาณ 6 – 6.8 มีความชื้นในดินพอเหมาะ น้ำไม่ขังแฉะ และต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง  18 – 24 °C  ซึ่งตรงกับฤดูหนาว ในประเทศไทย

มะเขือเทศที่ นิยม ปลูกในบ้านเราจำแนกตามการใช้ประโยชน์ได้  2  ลักษณะคือ

 

1.พวกที่ใช้รับประทานสด มะเขือเทศชนิดนี้มีทั้งแบบผลเล็กและผลโต  แบบผลเล็กนิยมที่มีสีชมพูมากกว่าสีแดง  แบบผลโตมักมีผลทรงกลมคล้ายแอปเปิ้ล  ผลสีเขียว  มีไหล่เขียว  เมื่อสุกจะสีแดงจัด  เนื้อหนาแข็ง  เปลือกไม่เหนียว  มีจำนวนช่องในผลมากและไม่กลวง พันธุ์ที่ใช้รับประทานสดมีหลายพันธุ์ด้วยกัน เช่น พันธุ์สีดา, ฟลอราเดล, มาสเตอร์เบอร์ 3,วอลเตอร์,มาโกลบ,คาลิปโซ,สีดาห้างฉัตร,สีดามก, แอล 22,วีเอฟ-134-1-2 ฯลฯ

-พันธุ์สีดา พันธุ์นี้มีอายุเก็บเกี่ยว  74  วัน ลักษณะผลกลมและรูปพลัม ผลมีสีแดงส้ม ทรงต้นค่อนข้างสูง แตกกิ่งก้านมาก ผลดก

-พันธุ์สีดา มก. (Porter KU.) อายุเก็บเกี่ยว 74 วัน พันธุ์นี้มีลักษณะ ผลเล็ก รูปพลัม ผิวของผลแข็งเนื้อมาก สีผลออกชมพู ทรงต้นค่อนข้างสูง กิ่งก้านใหญ่ และใยมาก มีการเจริญเติบโตค่อนข้างดีในสภาพภูมิอากาศและดินต่าง ๆ ทนทานต่ออุณหภูมิสูง และต้านทานโรคทางใบได้ดี แต่ไม่ต้านทานโรคใบเหี่ยวเฉา

-พันธุ์สีดาห้างฉัตร พันธุ์นี้มีอายุเก็บเกี่ยว 75 วัน ลักษณะผลเป็นรูปไข่ ผลอ่อนมีสีขาว และจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูจนถึงสีแดงเมื่อแก่จัด มีการเจริญเติบโต และแตกกิ่งแขนงเป็นทรงพุ่มใหญ่

-พันธุ์เอสวีอาร์ดีซี – 4  ( SVRDC-4 ) พันธุ์นี้มีอายุเก็บเกี่ยว  76  วัน  ลักษณะผลเล็กนิ่มเป็นรูปพลัม  ผิวเปลือกบาง  ติดผลดก  ให้ผลผลิตสูง  ทรงต้นเป็นพุ่มกว้าง  มีกิ่งก้านแข็งแรง เหมาะที่จะปลูกได้ในทุกสภาพแวดล้อมและเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนร้อนทนฝน ต้านทานโรคโคนเน่าและโรคเหี่ยวเฉาได้ดี

-พันธุ์เเอล 22 (L 22) อายุเก็บเกี่ยว 74 วัน ลักษณะผลเป็นรูปพลัม ผิวเปลือกบาง แตกง่าย ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกสีแดงปนส้ม ผลดก ทรงต้นเป็นพุ่ม มีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอดี ต้านทานโรคเหี่ยวเฉา โรคเน่า และโรคทางใบได้ดี ปลูกได้ในทุกสภาพแวดล้อม ให้ผลผลิตสูง และค่อนข้างทนร้อนกว่าพันธุ์อื่น ๆ

2.พวกที่ส่งโรงงาน  มะเขือเทศชนิดนี้จะมีคุณสมบัติคล้าย ๆ กันคือ เป็นพันธุ์ที่สุกพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่ ขั้วผลสุกมีสีแดงจัดตลอดผล ไส้กลางผลสั้นเล็ก และไม่แข็ง ผลควรจะแน่น แข็ง เปลือกหนาและเหนียว เพื่อจะได้ขนส่งได้ในระยะทางไกล ๆ และเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสีย มีหลายพันธุ์ด้วยกัน เช่น พันธุ์วีเอฟ 134-1 -2, โรมาวีเอฟ, ซานมาซาโน, มข.0-2,ซานมาซาโนคาล เจ,คิงคอง

-พันธุ์ มข. 0 – 2 อายุเก็บเกี่ยว  76  วัน  ลักษณะผลรูปกลมสาลี่  ผิวแข็ง  สีแดง  เนื้อมากและแน่นติดผลดก ทรงต้นเป็นพุ่มกว้าง มีการเจริญเติบโตดี มีกิ่งก้านใบ มากและแข็งแรง ค่อนข้างต้านทานโรคเหี่ยวเฉาได้ดี

-พันธุ์คิงคอง (King Kong) อายุเก็บเกี่ยว 77 วัน พันธุ์นี้มีผลโต ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว สีแดง ผิวของผลแข็ง ติดผลค่อนข้างดก ทรงต้นเป็นพุ่ม มีใบมาก ไม่ต้านทานโรคเหี่ยวเฉาและไม่ต้านทางโรคใบหด

-พันธุ์ซานมาซาโน X คาลเจ (Zanmazano X Cal-J) พันธุ์นี้มีอายุเก็บเกี่ยว 77 วัน ลักษณะผลค่อนข้างใหญ่รูปสี่เหลี่ยม ผิวเปลือกแข็งเนื้อมาก ผลสีแดงเข้ม ทรงต้นเป็นพุ่ม ปลูกได้ดีเกือบทุกสภาพแวดล้อม ค่อนข้างต้านทานโรคทางใบได้ดี แต่ไม่ต้านทานโรคเหี่ยวเฉา พันธุ์นี้นิยมทั้งบริโภคสดและส่งโรงงาน